Miten lämmitin vaikuttaa sisäilman laatuun.jpg

Kotona viihtymisessä on kyse myös terveydestä ja hyvinvoinnista. Monilla on kuitenkin epäilyksiä sähkölämmittimien suhteen. Ovatko ne perusteltuja?

Lämmittimillä tarkoitan tässä yhteydessä sähkölämmittimiä, lämpöpuhaltimia tai öljytäytteisiä lämmittimiä, joko vapaasti seisovia tai kiinteästi asennettuja. Tarkastelemalla eri lämmittimien ominaisuuksia voimme selvittää, millainen vaikutus niillä on sisäilmaan tasaisen lämpötilan ja hyvän ilmanlaadun kannalta.

Tutustu asiaan tarkemmin tämän tarkistuslistan avulla.

Tasainen lämpö

Lämpötilasta on hyvä aloittaa.

Termostaattiohjattujen lämmittimien tulisi pitää lämpötila tasaisena halutulla tasolla. Lämmittimen on siis kyettävä reagoimaan ympäristössä tapahtuviin muutoksiin nopeasti. Tämä tarkoittaa, että lämmittimen on voitava säätää lämpötilaa nopeasti kumpaankin suuntaan.

Tässä eri lämmittimien ominaisuudet eroavat toisistaan paljonkin. Toiset ovat nopeita, toiset taas hitaita. Toisten toiminta on tasaisempaa, kun taas toisten kohdalla lämpötilojen vaihtelu on toivottua suurempaa.

Jalustalle, pyörille tai seinälle asennettu sähkölämmitin on nopea.
Myös lämpöpuhallin toimii nopeasti. Tämä johtuu siitä, että tällaiset lämmittimet lämmittävät suoraan huoneilmaa.

Öljytäytteinen lämmitin on hitaampi, koska sähkövastuksen on ensin lämmitettävä öljy, joka vuorostaan lämmittää huoneilman.

Lue lisää aiheesta teemasivuiltamme.

Erikoistapaus

Lämpöpuhaltimen ongelma on siinä, että termostaatin epätarkkuus voi aiheuttaa huomattavaa lämpötilavaihtelua. Tämä riippuu tietenkin lämmittimen ominaisuuksista, mutta lämpöpuhallin toimii kuitenkin aina vain lisänä, ei osana ohjattua lämmitysratkaisua.

Lämpöpuhallin on kätevä lisälämmitin esimerkiksi mökillä silloin, kun se on saatava nopeasti lämpimäksi.

Kannattaa pitää mielessä, että lämpöpuhallin kuluttaa myös paljon sähköä ja voi siksi kasvattaa sähkölaskua tuntuvasti etenkin tulevaisuuden tehotariffeilla. Lämpöpuhallinta ei voi myöskään jättää valvomatta palovaaran vuoksi.

Allergia

Allergikkojen kuulee aina silloin tällöin esittävän vastalauseita sähkölämmittimille. He pelkäävät etenkin palaneen hajua ja pölyn leviämistä huonetilaan. Lähtökohtaisesti ilma siirtyy kuitenkin sen verran nopeasti virtauslämmittimen läpi, että pöly ei ehdi palamaan.

Palaneen pölyn hajua voi tuntua, kun pitkään käyttämättä ollut ja pölyä kerännyt sähkölämmitin käynnistetään ensimmäistä kertaa. Tämä johtuu siitä, että pöly lämpenee ja todennäköisesti jossain määrin myös palaa, mutta tätä tapahtuu vain alkuvaiheessa.

Lisäksi: tähän ilmiöön ei liity palovaaraa.

Palaneen haju

Vanhempien ja nykyaikaisten lämmittimien välillä on tässä suhteessa paljon eroa.

Vanhoissa lämmittimissä sähkövastuksen lämpötila on yleensä huomattavasti korkeampi ja vetokanavat sen verran huonompia, että ilma liikkuu hitaammin. Silloin esiintyy enemmän pölyn palamista.

Vinkki: jos lämmitin haisee voimakkaasti palaneelta pölyltä, eikä haju vähene käytön myötä, lämmitin kannattaa vaihtaa.

Nykyaikaisissa lämmittimissä itse lämpövastukset ovat tekniikaltaan täysin erilaisia vanhempiin verrattuna. Muita lämmitysratkaisuja kauppaavat tapaavat mielellään puhua pölyn palamisesta sähkölämmittimien yhteydessä, mutta kun puhutaan moderneista virtauslämmittimistä, tämä ongelma on lähinnä vain myytti.

Ratkaisu

On kuitenkin syytä olla realistinen: lämmitin todennäköisesti laittaa pölyn liikkeelle. Tämä koskee kuitenkin kaikentyyppisiä lämmitysratkaisuja. Lämpöpumput, virtauslämmittimet, lämmön talteenottoon perustuvat laitteet ja muut ratkaisut, jotka liikuttavat ilmaa, liikuttavat myös pölyä ympäröivässä tilassa ja voivat siten aiheuttaa ongelmia erityisen herkille henkilöille.

Vaikeista allergioista kärsiville sopiva ratkaisu on rakenteeltaan suljettu sähkölämmitin. Ne eivät perustu ilman läpivirtaukselle, ja ne ovat myös astma- ja allergialiiton hyväksymiä.

Laatu

Kiteytettynä voidaan siis sanoa, että sähkölämmittimien etuna on nopea lämpötilan säätely ja tasainen lämpö. Hitaat lämmitysratkaisut eivät voi samalla tavoin vaikuttaa sisäilman laatuun.

Kannattaa myös satsata laadukkaisiin lämmittimiin. Halvoissa lämmittimissä termostaatti on siinä mielessä huonompi, että se reagoi huoneen lämpötilan lisäksi myös itse lämmittimen lämpöön. Tämä johtaa jatkuvaan säätelyyn tasaisen lämpötilan ylläpitämiseksi. Laatulämmitin varmistaa juuri halutunlaisen, tasaisen lämpötilan.

Lue lisää hyvien lämmitysratkaisujen ominaisuuksista täällä:

Lataa tarkistuslista: Löydä paras lämmitysratkaisu asuntoosi