Miten saan selville onko asunnossani radonia.jpg

Radonsäteily on monen asunnonomistajan pelkona. Turvallisinta on mitata sisäilman radonpitoisuus ja ryhtyä tulosten perusteella tarvittaviin toimenpiteisiin. Toimiva, tasapainotettu ilmanvaihto on torjuntatoimissa tärkeässä roolissa.

Radonkaasu voi virrata talon alla olevasta maaperästä sisätiloihin ja aiheuttaa terveyshaittoja. Siksi viranomaiset suosittelevat talonomistajille radonpitoisuuksien mittaamista. Myös vuokranantajien tulee suorittaa mittaus vuokraamissaan asunnoissa.

Uudisrakennuksissa käytetään nykyään lähes aina radonturvallisia perustuksia erityisesti alueilla, jossa radonia esiintyy paljon. Vanhemmissa rakennuksissa radonaltistus on todennäköisempää - etenkin siinä tapauksessa, että talossa ei ole ryömintätilaa ja rakennuksen perustus on maanvarainen. Jos aiemmista radonpitoisuuksien mittauksista ei ole tietoa, on fiksua suorittaa uusi mittaus.

Mittaaminen käy helposti

Radonpitoisuuden mittaaminen on melko yksinkertainen toimenpide. Ota yhteyttä yritykseen, joka toimittaa mittausvälineitä. Tarjousta kannattaa pyytää useammalta toimittajalta. Mittauksen ei pitäisi maksaa enempää kuin 40-80 euroa.

Seuraavassa on tarkistuslista mittaukselle:

  • Mittauspurkki asetetaan kaapin päälle tai kirjahyllyyn olohuoneeseen, ja purkin annetaan olla samassa paikassa vähintään kahden kuukauden ajan luotettavan mittaustuloksen varmistamiseksi.
  • Radonpitoisuus voidaan mitata mittauspurkin avulla tai elektronisella radonmittarilla. Mittausmenettely on mittarin sijoituksen ja mittausajan suhteen sama mittarityypistä riippumatta.
  • Voit tilata mittarin radonmittauksia tekevältä yritykseltä. Kannattaa ottaa yhteyttä useampaan yritykseen, jolloin voit vertailla hintoja ja tarjouksia. Voit tilata mittauspurkkeja myös Säteilyturvakeskukselta.
  • Mittaus kestää vähintään kaksi kuukautta, ja se voidaan suorittaa milloin vain 1.10. – 30.4. välisenä aikana. Riittävän pitkä mittausaika on tärkeää luotettavan tuloksen saamiseksi. Radonpitoisuus voi vaihdella paljonkin päivästä päivään ja viikosta viikkoon.
  • Vuokranantajana vastuullasi on radonpitoisuuksien mittaaminen ja dokumentointi. Jos pitoisuus osoittautuu liian suureksi, sinun on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin.

Lue lisää Säteilyturvakeskus STUK:n sivuilla osoitteessa.

Suositellut toimenpiteet

Jos radonpitoisuus on suurempi kuin 100 Bq/m3, kannattaa ryhtyä tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin. Lisätietoa mittayksiköstä löytyy osoitteesta.

Suositeltuja toimenpiteitä ovat esimerkiksi paine-eron vähentäminen sisä- ja ulkoilman välillä ja toimivan ilmastoinnin järjestäminen. Myös tiivistyksen parantaminen on tehokas ratkaisu. Lue lisää Säteilyturvakeskus STUK:n sivuilla osoitteessa.

Alan ammattilaiset osaavat suositella juuri sinun asuntoosi sopivia toimenpiteitä.

Tasapainotettu ilmanvaihto

Radonkorjaukset on kätevä tehdä samanaikaisesti muiden remonttien yhteydessä. Tasapainotetun ilmanvaihtojärjestelmän asentamista ei sinänsä lasketa radonkorjausten piiriin, mutta laadukkaalla ilmanvaihtolaitteella on kuitenkin myönteinen vaikutus ilman laatuun. Tasapainoinen ilmanvaihto on radonin torjunnan kannalta tärkeä.

Jos tilassa on alipainetta, radon pääsee virtaamaan sisään lattian läpi ilmavirtauksen mukana. Tasapainotettu ilmanvaihto ehkäisee alipainetta.

Tasapainotettu ilmanvaihto on mahdollista saavuttaa huonekohtaisen ratkaisun avulla.  Tällaisten laitteiden asentaminen on helppoa, koska ne tarvitsevat vain pienehkön reiän ulkoseinään sekä virranlähteen. Laitteet on myös varustettu lämmöntalteenotolla. Laitteet varmistavat riittävän ilmanvaihdon, joka on välttämätön radonkaasun torjuntaan tarkoitettujen toimenpiteiden tehokkuuden kannalta.

On löydetty myös näyttöä siitä, että tasapainotettu huonekohtainen ilmanvaihtoratkaisu itsessään on vähentänyt tilassa esiintyvän kaasun määrää.

Riippumatta siitä, mihin ratkaisuun lopulta päädyt, kahdesta asiasta on tärkeä huolehtia: Radonkaasupitoisuuden mittaamisesta ja tarvittaessa radonia torjuviin toimenpiteisiin ryhtymisestä.

Kuinka hyvä on asuntosi ilmanlaatu?