Onko taloni mahdollista muuttaa passiivitaloksi.jpg

Tasapainotettu ilmanvaihto lämmöntalteenotolla on keskeisessä roolissa passiivitalossa. Muut tarvittavat toimenpiteet riippuvat talon lähtötilanteesta.

Tasapainotettu ilmanvaihtojärjestelmä eroaa hieman muista passiivitalon keskeisistä komponenteista. Ilmanvaihto on sisäilman ja lämmityskustannusten kannalta aktiivinen ratkaisu, kun taas muut passiivitalossa käytettävät ratkaisut ovat passiivisia. Tällaisia ratkaisuja ovat hyvä lämmöneristys, laadukkaat ikkunat ja lämpöhäviöiden pienentämiseen tarkoitetut toimenpiteet.

Lue lisää passiivitalon periaatteista täällä.

Lataa: Tarkistuslista tasapainotetun ilmanvaihdon vaikutuksesta sisäilmaan

Lämpöhäviö

Otetaan lähtökohdaksi esimerkiksi 1970-luvulla rakennettu talo. Silloisia uudisrakennuksia pidettiin nykyaikaisina, eikä vähiten sen vuoksi, miten rakentamisessa suhtauduttiin lämpöhäviöihin.

Talossa on siis suhteellisen hyvä eristys ja se on varustettu ilmansululla. Kaksinkertaisia eristyslaseja ikkunoissa voidaan pitää lähtökohtaisesti myönteisenä asiana, mutta parin vuosikymmenen ajan muodissa olleet erikoissuuret ikkunat asettavat omat haasteensa. Lämpöhäviö on niiden takia suurempi kuin vastaavissa seinissä, joissa on normaalikokoiset ikkunat.

Jos tällainen asunto halutaan päivittää passiivitalon standardeja vastaavaksi, on syytä hakea ohjeita ammattilaisilta. Muun muassa rakennuksen ilmanpitävyys on painetestattava, jotta saadaan selville, kuinka tiivis talo on kyseessä. Passiivitalossa lämpöhäviö on mahdollisimman vähäistä. Asiantuntija voi tarkistaa tilanteen ja määrittää vaatimusten täyttämiseksi tarvittavat toimenpiteet.

Eristys

Yksi todennäköisesti tarpeellinen toimenpide on eristyksen lisääminen niin lattiassa ja seinissä kuin katossakin. Tämänhetkinen eristys katossa tai kattotuolien välissä on luultavasti 15 cm paksuinen. Tämä on kaksinkertaistettava siten, että uuden eristeen paksuus on 30 cm. Seinissä eristeen paksuus on todennäköisesti vain 10-15 cm, ja passiivitalon vaatimusten täyttämiseksi tätäkin eristettä on lisättävä 25 cm asti. Kaikki ikkunat on vaihdettava.

Kyseessä on kokonaisvaltainen saneeraus, mikä tarkoittaa merkittäviä toimenpiteitä ja suuria investointeja.

Tasapainotettu ilmanvaihto

Edellä kuvaillut toimenpiteet tekevät talosta käytännössä täysin tiiviin. Tasapainotettu ilmanvaihto on silloin avainasemassa, jotta sisäilma ei jää seisomaan vaan se saadaan liikkeelle.

Ensimmäisissä passiivitaloissa saattoi käydä niin, että asukkaat valittivat sietämättömästä kuumuudesta kesän hellepäivinä. Tämän ehkäisemiseksi on tärkeää varustaa talo oikein mitoitetuilla ilmanvaihtolaitteilla.

Vent 2 lite.jpg

Kuvassa esimerkki huonekohtaisesta ilmanvaihtoratkaisusta lämmöntalteenotolla.

Lämmitystarve

Toisiinsa yhteydessä olevien ilmakanavien ja keskusyksikön asentaminen ei ole tarpeen. Yhtä tehokas ratkaisu on tasapainotetun ilmanvaihdon varmistava, ulkoseinään asennettava huonekohtainen ilmanvaihtolaite. Tämäntyyppisistä lämmöntalteenotolla varustetuista laitteista laadukkaimmat on hyväksytty käyttöön passiivitaloissa.

”Salaisuus” on juuri lämmöntalteenotossa: sekä ulkoilma että lämmitetty sisäilma kulkevat niin kutsutun vastavirtalämmönvaihtimen läpi. Lämmin sisäilma lämmittää kylmää ulkoilmaa, jolloin sisään tuleva ilma on lämpimämpää kuin kylmä ulkoilma.

Laitteella saavutetaan 83 prosentin lämmöntalteenotto, mikä vastaa passiivitalosertifikaatin vaatimuksia. Kun kylmä ulkoilma ei pääse sisään, myös lämmitystarve vähenee. Vaatimusten mukaisesti sisään puhallettavan ilman on oltava vähintään +16,5-asteista, kun ulkoilman lämpötila on -15 astetta.

Sisäilman lämpötila voi lämpiminä päivinä olla passiivitalossa haaste. Ratkaisu on puhaltimen sammuttaminen, jolloin sisään tulevaa raitista ulkoilmaa ei lämmitetä lämmönvaihtimessa. 

Kuvassa esimerkki huonekohtaisesta ilmanvaihtoratkaisusta lämmöntalteenotolla.

Lisääntyneet kustannukset

Jos päätät asentaa huonekohtaisen laitteen itse, sinun on selvitettävä, miten läpiviennin tiivistäminen suoritetaan passiivitalon vaatimusten mukaisesti. Puutteellinen tiivistys voi johtaa eristeen heikentymiseen ja lämmityskustannusten kasvamiseen.

Jos jo asut passiivitalossa, mutta et ole tyytyväinen sen tasapainotettuun ilmanvaihtoon, huonekohtainen ilmanvaihtoratkaisu on hyvä vaihtoehto. Oikein asennettuna sillä ei ole haitallista vaikutusta rakennuksen energia-arvoihin.

Kuinka hyvä on asuntosi ilmanlaatu?