Lämmityksen ohjaus.jpg

Olet saattanut kuulla kauppiaiden innokkaita myyntipuheita sähkölämmittimien lämmityksen ohjauksen eduista. Monet ovat epäuskoisia sen suhteen, voidaanko lämmitystä säätelemällä todellakin pienentää sähkölaskua jopa 25 prosentilla.

Ohjattu lämmitysjärjestelmä perustuu siihen, että kaikkien sähkölämmittimien termostaatteja säädellään keskusyksiköstä. Se on ohjelmoitu laskemaan lämpötilaa eri huoneissa asukkaiden päivä- ja viikkorytmin mukaan.

Lämpötilaa voidaan laskea muutamalla asteella yöaikaan ja päivällä asukkaiden ollessa töissä tai koulussa.

Ajan myötä tämä pienentää energiankulutusta, ja sen myötä sähkölaskutkin pienenevät. Itse asiassa jopa 25 prosentilla, jos valitset laadukkaan ratkaisun.

Lataa: Lisätietoa lämmitysratkaisuista

Lisää mukavuutta

Jotkut ovat kuitenkin huomanneet, että energiasäästöt eivät yllä aivan neljännekseen laskun summasta. Näissä tapauksissa kulutustottumusten lähempi tarkastelu paljastaa kuitenkin usein, että asumismukavuus on parantunut. Aiemmin oli tarpeen kytkeä lämmittimet päälle perheen tullessa iltapäivällä kotiin töistä tai koulusta.

Nyt lämmittimet voidaan ohjelmoida nostamaan lämpötila halutulle tasolle jo ennen kotiintuloa, ja useimmiten jo reippaasti ennen sitä.

Toisin sanoen asunnon mukavuuslämpötilaa pidetään yllä silloinkin, kun asukkaat eivät ole kotona. Silloin myös energiaa kuluu enemmän. Tällä tavoin lämmityksen ohjauksella voidaan parantaa asumismukavuutta ilman, että kustannukset nousevat.

Yksi vinkki on siis lämmitysjärjestelmälle ohjelmoitujen lämmitysintervallien säätäminen siinä tapauksessa, että sähkölasku ei tunnu pienenevän järjestelmän käyttöönoton jälkeen.

Liian kylmä

Toinen virhe lämmityksen ohjauksessa on lämmön liiallinen vähentäminen. Voi olla houkuttelevaa esimerkiksi laskea yölämpötila 10 asteeseen, kun se kerrankin on mahdollista. Järjestelmähän voi nostaa keittiön ja olohuoneen lämpötilan jälleen mukavaksi hyvissä ajoin ennen aamua.

Tämä on kuitenkin virheellinen päätelmä, joka ei tosiasiassa johda energiasäästöihin. Lämpötila voi laskea nopeasti varsinkin hieman vanhemmissa asunnoissa, joissa eristys ei ole aivan nykystandardien mukainen. Tämän jälkeen lämmittimillä on kova työ nostaa lämpötila halutulle tasolle aamun tullen. Lämmittimet voivat lämmittää uutterasti jopa useiden tuntien ajan kerrallaan. Silloin 10-asteisesta yöstä tulee sekä lyhyt että kallis.

Sama pätee, kun perhe lähtee töihin tai kouluun ja talo tyhjenee päiväksi. Lämpötilan nostaminen jälleen 10 asteesta 22 asteeseen vie paljon energiaa. Jos asut tehotariffialueella, näin suuri tehonkulutus voi tulla erityisen kalliiksi.

Tästä syystä on energiataloudellisempaa laskea lämpötilaa vanhoissa taloissa vain 3-5 asteella. Uudemmissa asunnoissa, joissa eristys on hyvä ja lämpöhäviön määrä pieni, lämpötila laskee tuskin kolmenkaan asteen verran yön aikana.

Rajatut lämmitysvyöhykkeet

Huolehdi siitä, että suunnitellut lämmitysvyöhykkeet pysyvät erillisinä.

Jos asunnossa on avoin pohjaratkaisu tai avoin ovi kahden vyöhykkeen välissä, tämä voi vaikuttaa lämmitysjärjestelmän toimintaan, koska termostaatit sekoittavat toistensa toimintaa. Termostaatit tavallaan kamppailevat huomiosta, ja energiankulutus saattaa nousta aiottua suuremmaksi.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että esimerkiksi makuuhuoneen ovi kannattaa sulkea, jos makuuhuoneen viereisessä huoneessa on tarkoitus olla eri lämpötila.

Jos kahden eri vyöhykkeen välillä olevaa ovea taas halutaan pitää auki, nämä kannattaa yhdistää yhdeksi vyöhykkeeksi.

Ovet ja ikkunat

Jos päädyt hankkimaan ohjatun lämmitysjärjestelmän, on hyvä ehkäistä lämpöhäviö ovista ja ikkunoista. Tämä voidaan tehdä asentamalla ovien ja ikkunoiden kohdalle langattomat anturit. Nämä kytkevät avatun ikkunan alla olevan lämmittimen pois päältä.

Näin termostaatti ei käynnisty tuuletuksen aikana ulkoa tulevan kylmän ilman vaikutuksesta. Sen sijaan lämpö lasketaan nk. jäätymisenestotasolle. Jos ikkunan lähellä on useampia lämmittimiä, myös nämä voidaan ohjelmoida kytkeytymään pois päältä, jolloin lämpöä ei mene turhaan harakoille.

Vaatii vähän vaivaa

Uskallamme väittää, että lämmityksen ohjaus on hyvä ratkaisu mukavuuden ja energiataloudellisuuden kannalta.

Alkuun pääseminen vaatii tosin vähän vaivaa, kun sopivat lämmitysintervallit on määritettävä. Huomaat järjestelmän edut kuitenkin pian sähkölaskussa.

Lataa tarkistuslista: Löydä paras lämmitysratkaisu asuntoosi